MENU

Szybkie linki

Zawierzenia Liturgia Godzin Czytania na dziś Biblia Tysiąclecia Biblia Audio Kaplica Cudownego Obrazu Jasna Góra

Rachunek sumienia

Wskazówki do rachunku sumienia (ks. Rufus Perejra)

9 grudnia, 2016

Pobierz plik PDF

1. Uzdrowienie wewnętrzne jest potrzebne, ponieważ jest Kluczem do całkowitego uzdrowienia człowieka fizycznego psychicznego i duchowego.
Uzdrowienie polega na tym, że trzeba wyjść po za problemy i znaleźć przyczyn.

Jak to zrobić?
Poprzez modlitwę do Ducha Św. I refleksję nad całym swoim życiem

1. Koniecznie – modlitwa do Ducha Św.
a) stanięcie w prawdzie i pokorze
2. Wypisz swoje nazwisko (bo też może być problem z nazwiskiem – zapisuj)
3. Wiek – ( bo problemy mogą być związane z wiekiem)
4. Płeć ( bo problemy może być związane z płciowością)
5. Zawód wykonywany (pisz jak najwięcej na swój temat)
6. Piszesz o swojej rodzinie(z ilu osób się składa , o swoim otoczeniu, o tym czy dorastałeś w biedzie, czy w obfitości życia)
jaka jest Twoja pozycja w rodzinie ( czy jesteś pierwszym, czy drugim , czy trzecim dzieckiem
wszystko jest ważne. Na wszystko odpowiadaj.
7. Napisz o swoich przodkach (czy wiesz o jakimś swoim przodku, który może być problemem w naszym życiu, o przodku który zmarł nagle lub gwałtowną śmiercią( pisać wszystko co może mieć znaczenie odnośnie do Twoich przodków)

2. Zasadnicza część do napisania

I Złe rzeczy które popełniliśmy i które nazywamy osobistym grzechem ( tylko dla celów spowiedzi)
II Złe rzeczy, które inni wam wyrządzili, osobiste zranienia
III Pierwsze to sfera seksualności, gdzie często możemy czuć się winnymi a wyrzucenie tego z siebie znaczy uzdrowienie (przez wypowiedzenie słowami albo przez napisanie tego na papierze)
IV Sfera praktyk okultystycznych – czy były? (nie wystarczy powiedzieć – „byłem u wróżki”, lecz trzeba napisać jak często tam chodziliśmy, co robiliśmy, co robiła ta osoba, co jej daliście, co ona wam dała, każdy szczegół).
Dlatego tak szczegółowo piszesz że powinno się wydobyć przez uzdrawiające światło Chrystusa, całą ciemność całego życia.
V Możesz wypisać swoje choroby fizyczne, nie dlatego że to samo w sobie jest ważne, ale ponieważ jest dopełnieniem procesu uzdrowienia.

3. Emocje są najpowszechniejszym miejscem wnikania złego Ducha.

Muszę rozpoznać jakie są moje problemy emocjonalne.

1) Należy odnaleźć przyczyny swoich problemów emocjonalnych.
Dlaczego to jest ważne?
Z tej samej przyczyny dla którego lekarz będzie chciał wyjść po za objaw i ustalić ich przyczyny czyli chorobę.
Należy znaleźć przyczynę tej choroby, bo w tedy można przepisać na nią lekarstwo.
2) Muszę rozpoznać problemy, rzeczy, słowa, wydarzenia które miały miejsce dawno temu, o których może zapomnieliśmy a które są głęboko ukryte w naszej podświadomości.
Należy znaleźć te problemy, które są główną przyczyną zranień.
Dlaczego ważne?
Ponieważ modlitwa powinna być skierowana w określonym kierunku.
W Modlitwie o uzdrowienie musimy wiedzieć o co się modlić i dlatego musimy znaleźć przyczynę. Czasami ludzie nie chcą być uzdrowieni. Znakiem tego jest to , że nie chcą sobie zadać trudu, aby odnaleźć przyczynę swoich problemów. Pragną szybkiego uzdrowienia, podczas gdy głębokie uzdrowienie wewnętrzne potrzebuje czasu i wysiłku.
Nawet bywa ta, że gdy osoba postanowi spisać swoje przeżycia, a w momencie gdy kończy pisanie, często uzdrowienie już się dokonało.

Pan patrzy na naszą motywację i na pragnienie naszego serca. Dlatego ważne aby odnaleźć przyczynę zranienia- bo to sposób powiedzenia Panu Bogu że chcemy zostać uzdrowieni. Znajomość swoich problemów pomoże na być wdzięcznym Jezusowi. Modlimy się do Ducha św. – by pokazał nam źródła problemu. Kiedy modlimy się do Ducha św, On wskaże nam pośrednio lub bezpośrednio przyczyny naszych problemów. Muszę prowadzić refleksje nad swoją przeszłością, nad czterema głównymi etapami mojego życia.

Jakie są cztery główne etapy życia człowieka ?

Drzewo rodzinne (przodkowie, alkoholizm, cudzołożnictwo, choroby umysłowe, homoseksualizm, itd.) – Modlimy się o uzdrowienie drzewa rodzinnego. Dziewięć miesięcy w łonie matki (aborcja, dziecko zostało poczęte po za małżeństwem, albo na skutek gwałtu, lub matka myślała o przerwaniu ciąży, lub próbowała to zrobić, albo miała się urodzić dziewczynka a urodził się chłopiec)- Modlitwa o uzdrowienie Okres niemowlęcy i dzieciństwo – to lata niemowlęctwa i dzieciństwa, lata dorastania, kiedy dziecko chłonie jak gąbka dobro i zło.

A więc co mogło się wydarzyć w latach dorastania? Np. Matka lub ojciec mógł umrzeć a potem była macocha, albo ojciec był na wojnie, albo był alkoholikiem i dziecko dorastało w ogromnym strachu. Rozbity dom, wykorzystanie seksualne, albo dziecko było świadkiem śmierci ukochanej osoby. Bieżący okres życia od młodości do chwili obecnej Np. Przodkowie może oddawali się kultowi szatana albo wyznawali fałszywe religie, okultyzm. A może któryś z przodków rzucił przekleństwo na następne pokolenie i dotknęło ono pokoleń obecnych. Okres dorastania, to nasza młodość i obszar seksualności. Albo nie mogliśmy robić tego co chcieliśmy (zawód), nie mogliśmy studiować tego co chcemy, nie mogliśmy dostać pracy. To wszystko spisujemy. Pisanie jest już etapem w uzdrowieniu wewnętrznym – pozwala zwerbalizować (nazwać) nasz problemy.
Piszemy dla siebie, nie dla Boga, bo On wszystko o nas wie. Dobrze jest podkreślić najważniejsze rzeczy. Należy iść do Najświętszego Sakramentu i przeczytać powoli i po cichu Jezusowi linijka po linijce. Wierzymy, że gdy czytamy Pan Jezus wymaże je wszystkie. Spędzaj dużo czasu przy Panu Jezusie, gdy przeczytasz to wszystko spal.

Modlitwa.

Panie Jezu, pomóż mi mocą Ducha Św. Powrócić w moją przeszłość i poznać przyczyny moich problemów, abym mógł doświadczyć głębokiego uzdrowienia wewnętrznego w mojej historii rodzinnej, we wszystkim, co działo się, gdy byłem w łonie matki, we wszystkim, co działo się w moich latach niemowlęcych i dziecięcych, i we wszystkim, co działo się ze mną w mojej młodości i dorosłym życiu.

„Pieśń”

„Wody żywe płyńcie zabierzcie mój ból, przynieście uzdrowienie do mego serca pozwólcie mi znów kochać. Jezu jakim cudem jesteś. Jesteś tak łagodny, tak czysty i dobry. Lśnisz jak gwiazda polarna. Jezu jakim cudem jesteś.

Jak modlić się o uzdrowienie wewnętrzne?

Są różne sposoby. Eucharystia, Spowiedź, Modlitwa Uwielbienia, Modlitwa indywidualna przed Bogiem przed Najświętszym Sakramentem.
Trzy etapy o uzdrowienie.
Znaleźć przyczyny
Usunąć bariery, problemy, powody – dla których ludzie nie doznają uzdrowienia
( dzieję się tak dlatego że nie zidentyfikowali przyczyn i nie usunęli przeszkód. Jakie są to przeszkody? To brak przebaczenia, brak żalu, brak wyrzeczeń się praktyk okultystycznych, lub wiary w Pana Jezusa.)
Zaproszenie Pana Jezusa, aby ponownie wkroczył w nasze życie, aby uleczyć każde zranienie. Taka modlitwa jest okazją, by chwalić Boga nawet za te rany.

Największą barierą na drodze do uzdrowienie jest niemożność wybaczenia – wtedy jest nie możliwe uzdrowienie. Sami musimy wybaczyć aby otrzymać od Boga darmowy dar uzdrowienia przebaczenia. WYBACZENIE UPODABNIA NAS DO BOGA. Powinniśmy się modlić za każdą osobę, która nas skrzywdziła i wybaczyć w imię Jezusa. Osoba która nie przebaczyła, to przechodzi jakby pod władzę Szatana, natomiast gdy tylko zdecyduje się przebaczyć, wpływ szatana zostaje przełamany i człowiek ten zostaje uwolniony. Musze wybaczyć wszystkim osobom które mnie w życiu zraniły. Wielu ludzi nie chce wybaczyć, chce uzdrowienia na własnych warunkach, lub pragnął uzdrowienia za wszelką cenę. Nie wystarczy jedynie przebaczyć tym, którzy nas skrzywdzili. Ważniejsze jest aby prosić o przebaczenie osoby które my skrzywdziliśmy. Prosząc o przebaczenie poznajemy że my też nie jesteśmy bez winy. Jeśli skrzywdziłem bliźniego i on mnie nienawidzi to nienawiść jest jakby blokadą uniemożliwiającą spłynięcie na mnie Bożego przebaczenia. Jeśli skrzywdziłem wielu bliźnich i oni mnie nie na widzą to wtedy jestem otoczony betonową ścianą nienawiści która uniemożliwi spłynięcie na mnie Bożej łaski i przebaczenia. Dlatego jest tyle cierpień.

Szekspir pisał:
„Jeśli straci się bogactwo, to nic się nie straci.
Jeśli traci się zdrowie, to traci się coś.
Jeśli traci się dobre imię to traci się wszystko”

NIE WOLNO O NIKIM MÓWIĆ ŹLE.

Musimy w swoim sercu prosić o wybaczenie każdą osobę, którą w życiu skrzywdziłam i modlić się o jej uzdrowienie.
Każdego dnia mamy prosić wszystkich o wybaczenie.
Jak rozpoznać gdzie działa diabeł?
Szatan może atakować naszą wolę przez to co nazywamy nawracającym grzechem:
Jak narkomania, alkoholizm, palenie papierosów, homoseksualizm itd.
Tam gdzie osoba mówi: „Chcę pozbyć się tego nałogu, robię co tylko mogę – spowiadam się i nie jestem wolny”. (Stosujemy modlitwę o uwolnienie).

Modlitwy:

Modlitwa I
„ Panie Jezu, ześlij nam Ducha Świętego, Ducha życia i zmartwychwstania, Ducha miłości i przebaczenia. Napełnij nasze serca odrobiną miłości do tej osoby, która skrzywdziła mnie najbardziej, miłością, którą Jezus miał w obfitości, który umierał za nas na Krzyżu aby uprosić nam przebaczenie Ojca. Panie, my potrzebujemy jedynie odrobiny tej miłości, aby wybaczyć krzywdy, które nam wyrządzono. Panie pomóż nam zobaczyć osobę czy sytuację, w której doznaliśmy największej krzywdy. I przyjdź ze swoją łaską abyśmy w końcu oddali tę niemożność przebaczenia i zostali z niej uzdrowieni. Chwała Ojcu … . Amen.

Modlitwa II
„Panie Jezu, prosimy, abyś pomógł nam wyrzec się wszelkich praktyk okultystycznych i usunął najważniejsze bariery dla naszego uzdrowienia. Panie uczyń nas tak że świadomymi ogromnej mocy szatana i jeszcze bardziej świadomymi Twojej wielkiej mocy, którą dałeś swojemu Kościołowi, swoim księżom i wszystkim wiernym, aby go pokonać. Panie wiemy co mówi Pismo Święte: Cały świat jest w mocy szatana, ale mówi również byśmy się nie lękali bo Ty zwyciężyłeś świat. Amen.”

Modlitwa III
„Panie prosimy Cię, pomóż nam zachować uzdrowienie wewnętrzne i uwolnienie które otrzymaliśmy i pomóż nam kontynuować proces uzdrawiania i uwalniania. Polegamy na Twoim słowie, polegamy na autorytecie Twojego słowa i na mocy Twojego Ducha. Amen.”

Modlitwa o uwolnienie
„Panie Jezu, prosimy, abyś uwolnił nas od każdej bariery dla naszego uzdrowienia, bariery braku przebaczenia, bariery braku skruchy wobec ludzi i bariery jakichkolwiek praktyk okultystycznych, które mogliśmy czynić. Pomóż mi Panie wybaczyć każdemu, kto mnie skrzywdził, pomóż mi prosić o przebaczenie każdą osobę, którą skrzywdziłem i pomóż mi Panie, wyrzec się wszelkiego typu praktyk okultystycznych których mogłem się dopuścić nawet najmniejszych i uwolnij mnie od wpływu złego Ducha. Amen.