MENU

Szybkie linki

Zawierzenia Liturgia Godzin Czytania na dziś Biblia Tysiąclecia Biblia Audio Kaplica Cudownego Obrazu Jasna Góra

Aktualności

Pożegnanie ojca Alberta Szustak

Listopad 10, 2017

W ostatnią sobotę na naszym spotkaniu formacyjnym zawierzenia Niepokalanemu Sercu Maryi Królowej Polski żegnaliśmy dotychczasowego opiekuna o. Alberta Szustaka, który decyzją generała zakonu został przeniesiony do innych posług na Jasnej Górze. Wszyscy byliśmy tą decyzją zaskoczeni, ale przyjmujemy ją w duchu posłuszeństwa i pokory podobnie jak nasz opiekun. Drogi ojcze Albercie w imieniu całego Bractwa, jak również w imieniu wszystkich czcicieli Matki Bożej którzy przyjeżdżają na spotkania z Jej Niepokalanym Sercem w pierwsze soboty, pragniemy podziękować przede wszystkim Panu Bogu za Twoją posługę kapłańską w Bractwie.
Dziękujemy za kierowane do nas z głęboką wiarą Słowo Boże oraz za sprawowane Sakramenty Święte.
Jako Bractwo pragniemy z całego serca podziękować Ci za opiekę nad nami. Dziękujemy za wspólne pierwszosobotnie spotkania zawierzenia, za każdą wygłoszoną katechezę, za wszelkie pouczenia za Adoracje Najświętszego Sakramentu, przewodnictwo w Mszach Świętych z zawierzeniem, piękne liryczne śpiewy chwalące Maryję, rekolekcje i wspólne pielgrzymki.
Dziękujemy za Twoją pełną pokory postawę i za cierpliwość, jaką miałeś do nas oraz za cenny czas jaki poświęciłeś na spotkania z nami.
Dałeś nam się poznać jako kapłan pełen powagi i modlitwy , a jednocześnie z poczuciem humoru z trafnym żartem i rozbrajającym uśmiechem i taki pozostaniesz w naszych sercach.
Na dalszej drodze życzymy Ci ojcze Albercie wielu darów Ducha Świętego, abyś nimi umocniony niósł Słowo Boże tym wszystkim , którzy poszukują Boga.
I na tę właśnie dalszą drogę przekazujemy Ci Ryngraf – Kapliczkę wraz z modlitwą do Matki Najświętszej.
Niech Maryja czuwa nad drogami Twojego życia. Szczęść Boże